Ứng dụng Gọi Xe Ôm

Client:

Dự án Gọi Xe Ôm

Website dự án:

https://goixeom.com

Mô tả:

Thay vì phải ra đường tìm kiếm một chiếc xe, bạn có thể hoàn toàn đặt một chuyến xe ôm trên chiếc điện thoại hoặc trên máy tính của mình một cách dễ dàng với ứng dụng Xe Ôm tinh tế do chính những người con trên đất Việt tạo nên. Đây là sản phẩm duy nhất tại Việt nam, và với hy vọng nội địa hoá sản phẩm quốc dân không phụ thuộc vào những sản phẩm của quốc gia khác, Chúng tôi mong muốn rằng sản phẩm này mang lại giá trị cho toàn xã hội..

Công nghệ áp dụng:
  • Socket.io
  • NEMP
  • Realtime Maps
  • Java Core
  • PHP 7
  • NGINX
  • Mongodb

Bạn đã sẵn sàng cho dự án của bạn?

Sử dụng dịch vụ thiết kế ứng dụng Mobile App iOS & Android của This để tận hưởng dịch vụ bảo trì trọn đời. Một cam kết chỉ có duy nhất tại This mà thôi