Tâm Trịnh

Marketing Director

Một khi bạn đã bước ra thế giới này thì hãy trân trọng nó, đón nhận những gì cuộc sống mang lại, và phải sống sao cho nó thật sự có ý nghĩa với bạn và cho cả gia đình bạn nữa.