Vũ Quang Vinh

Development Director

Bản chất của chúng ta là suy nghĩ những điều thật vĩ đại. Khiến chúng ta cảm thấy đôi khi mình là một giá trị to lớn trong cuộc sống, nhưng dừng lại ‘Hãy nên là chính mình, hãy hành động thay vì chỉ suy nghĩ’.