Thiết kế và phát triển ứng dụng

Nếu như bạn đã có sẵn hệ thống và cần một đơn vị hợp tác. Để phát triển hệ thống của bạn một cách toàn diện trên ứng dụng di động.

Thiết kế ứng dụng Android

Thiết kế ứng dụng đi động trên nền tảng Android do bạn đã có sẵn hệ thống trước đó, chúng tôi sẽ đáp ứng theo đúng yêu cầu mà hệ thống bạn cung cấp.

Xem chi tiết »

Thiết kế ứng dụng iOS

Nếu như bạn đã sở hữu hệ thống CMS và ứng dụng Android. Bạn cần phát triển ứng dụng iOS theo các tính năng mà CMS và Android đã làm trước đó.

Xem chi tiết »

Thiết kế ứng dụng iOS và Android

Đây là giải pháp tối ưu nhất nếu như bạn đã có hệ thống riêng của mình và đang nghiên cứu phát triển ứng dụng di động cho thị phần người dùng mobile app.

Xem chi tiết »

Hãy bắt đầu ngay

Chọn dịch vụ và nhận tư vấn thiết kế mobile app