Dương Nguyễn

Mobile App Developer

Tuổi trẻ là cả một niềm tin và lòng nhiệt huyết, tôi có thể thức cả đêm hoặc thậm chí không ăn sáng chỉ để giải quyết về vấn đề mà tôi đang băn khoăn Cái chính là tôi tìm ra giải pháp tốt nhất.